1. BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

- Báo cáo kết quả phân tích môi trường theo đợt và tổng hợp năm (quan trắc định kỳ)
- Báo cáo kết quả phân tích môi trường theo quý, tháng và năm ( quan trắc liên tục) .

2. ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG:

- Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất,… đang hoạt động và thuộc đối tượng lập một trong các loại hồ sơ môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường , Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đều phải lập Báo cáo kết quả quan trắc (Theo Điều 21 thông tư 43/2015/TT-BTNMT gọi tắt là Thông tư 43).
- Trong một số trường hợp, Doanh nghiệp không thuộc một trong các đối tượng trên nhưng được cơ quan chức năng yêu cầu thì vẫn phải lập báo cáo kết quả quan trắc.

3. TẦN XUẤT BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THEO THÔNG TƯ 43/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH:

- Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:
a) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc;
b) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường theo tháng, quý trước ngày 15 của tháng tiếp theo;
c) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.
d) Truyền liên tục theo thời gian thực kết quả quan trắc tự động, liên tục.
- Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:
a) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;
b) Truyền trực tuyến liên tục (24/24 giờ) kết quả quan trắc tự động, liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.
- Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:
a) Số liệu quan trắc môi trường của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Khoản 4 Điều 21 Thông tư này gửi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thực hiện truyền liên tục kết quả quan trắc tự động, liên tục theo thời gian thực về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

4. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

- Thông tư 43/2015/TT- BTMNT ngày 19 tháng 09 năm 2015 về báo cáo kết quả quan trắc môi trường;
Thông tư 24/2017 ngày 01 tháng 09 năm 2017 quy định về hoạt động quan trắc môi trường; Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường .

5. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG:

- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao y có công chứng)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Biên lai tiền điện nước trong 3 tháng gần nhất của doanh nghiệp.

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG:

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng
- Bước 2: Lấy mẫu, Đo đạc, phân tích mẫu .
- Bước 3: Viết báo cáo quan trắc môi trường.
- Bước 4: Hoàn thành hồ sơ và gửi khách hàng ký.
- Bước 5: Cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt hồ sơ.

7. THỜI GIAN CẤP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

- Thời gian hoàn thành báo cáo quan trắc môi trường : 15 ngày làm việc.

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

Xem chi tiết báo cáo quan trắc môi trường tại đây

 

báo cáo quan trắc môi trường

báo cáo quan trắc môi trường

báo cáo quan trắc môi trường

báo cáo quan trắc môi trường
báo cáo quan trắc môi trường
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt