Công ty môi trường Divaco với nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập ĐTM xin chia sẽ với doanh nghiệp về hồ sơ như sau:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì

- Là việc phân tích quy trình sản xuất, hoạt động của dự án doanh nghiệp ,dự báo các tác động đến môi trường trong quá trình triển khai dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến vận hành.
- Doanh nghiệp khi phát hiện những phát sinh trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM sẽ kịp thời đề ra những giải pháp để giúp khắc phục, xử lý cũng như giảm thiểu các vấn đề cần giải quyết. Báo cáo đánh giá tác động môi trường giúp cho doanh nghiệp và Nhà nước có khả năng làm hạn chế tối đa các ô nhiễm môi trường và đẩy lùi các hiện tượng biến đổi khí hậu, giữ gìn môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội xung quanh được đảm bảo trong điều kiện tốt. Giúp cho doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững.

2. Căn cứ pháp lý quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Đối tượng phải lập ĐTM được quy định dựa trên ngành nghề, quy mô đầu tư, quy mô sản xuất hay diện tích xây dựng và được cụ thể tại Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 14/02/2015

4. Nội dung thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Mở đầu: Trình bày về xuất xứ của dự án, căn cứ pháp luật và kỹ thuật lập ĐTM, tổ chức thực hiện ĐTM và các phương pháp sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM.
- Chương 1 mô tả tóm tắt về dự án bao gồm tên dự án, chủ dự án, vị trí địa lý của dự án và các thông tin chủ yếu về dự án.
- Chương 2 trình bày về điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án.
- Chương 3 đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án.
- Chương 4 thể hiện biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.
- Chương 5 đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.
- Chương 6 Tóm tắt nội dung, kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng.
- Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án.

5. Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Bước 1: Thu thập tài liệu, thông tin về dự án.
- Bước 2: Đo đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường tại vị trí thực hiện dự án.
- Bước 3: Viết báo cáo ĐTM, phối hợp chủ đầu tư hoàn thành báo cáo.
- Bước 5: Nộp cơ thẩm định.
- Bước 6: Họp báo cáo trước hội đồng thẩm định.
- Bước 7: Chỉnh sửa báo cáo .Trình nộp cơ quan thẩm định sau chỉnh sửa, bổ sung.
- Bước 8: Nhận quyết định phê duyệt.

6. Thẩm định phê duyệt và thời gian hoàn thành ĐTM

- Đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thì: thời gian là tối đa 45 ngày kề từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ đối với các dự án đơn giản, 60 ngày đối với các dự án phức tạp
- Đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường thì: thời gian tối đa là 30 ngày để từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ đối với các dự án đơn giản, 45 ngày đối với các dự án phức tạp.

 

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.

 

 

 

 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại đây

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt