1. SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI ( CTNH) LÀ GÌ ?

Sổ chủ nguồn thải CTNH nghĩa là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH như chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có độc tính nguy hại khác, phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

• Luật Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
• Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;
• Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 01/09/2015 Về quản lý chất thải nguy hại.

3. ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI LẬP SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

• Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
• Đối tượng không cần thực hiện Sổ chủ nguồn thải CTNH quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

• Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản suất, hiện trạng môi trường tại cơ sở.
• Xác định thành phần, chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất,
• Sự tác động của chất thải đến môi trường.
• Xác định nguồn và khối lượng chất thải phát sinh, chất thải khác trong quá trình sản xuất.
• Xác định mã đăng ký của các loại chất thải
• Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại.
• Phân loại các chất thải nguy hại. Xác định mã đăng ký của các loại chất thải nguy hại theo danh mục.
• Xây dựng các biện pháp, quy trình phòng ngừa ứng phó khẩn cấp sự cố do chất thải nguy hại gây ra.
• Lập thủ tục, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải cho doanh nghiệp. • Trình nộp lên sở tài nguyên môi trường.

5. HỒ SƠ CẦN THIẾT SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

• Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
• 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

6. THẢM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

• Sở Tài nguyên và Môi trường

7. THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

• Thời hạn xác nhận đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH là: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại tại đây

Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại
Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt