1. GIẤY PHÉP XẢ THẢI LÀ GÌ?

• Là giấy phép được cấp cho các cơ sở, doanh nghiệp, công ty có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận.
Giấy phép xả thải cung cấp cho các cơ quan chức năng biết nguồn xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận để kiểm tra và kiểm soát lưu lượng chất thải xả ra môi trường, bảo vệ môi trường tại nơi có nguồn nước tiếp nhận.

2. ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI:

• Cơ sở có lưu lượng xả thải lớn hơn 5m3/ ngày đêm bắt buộc phải làm giấy phép xả thải.
• Riêng các đối tượng sau vẫn bắt buộc phải làm giấy phép xả thải nếu lưu lượng xả thải dưới 5m3 /ngày đêm:
• Ngành dệt nhuộm, gia công may mặc có nhuộm, chất in hoa, giặt tẩy.
• Luyện kim, tái chế kim loại, mạ kim loại; sản xuất linh kiện điện tử.
• Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp; ngành thuộc da, sản xuất và tái chế da công nghiệp
• Chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất dùng để lọc hóa dầu, hóa chất chế biến dầu mỏ.
• Sản xuất giấy và bột giấy: chế biến nhựa, cao su, chất tẩy rửa, phụ gia, phân bón, sản xuất hóa chất, dược phẩm, đông dược, hóa mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, tạo pin, ắc quy, đan mây tre đan, chế biến gỗ có ngâm tẩm hóa chất, chế biến tinh bột sắn, bột ngọt:
• Khám chữa bệnh có phát sinh nước thải y tế:
• Thực hiện thí nghiệm có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ.

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN XIN GIẤY PHEP XẢ THẢI

• Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;
• Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
• Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

4. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI:

• Giấy phép kinh doanh (5 Bản sao y công chứng)
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà (5 bản sao y công chứng)
• Giấy xác nhận đề án BVMT/ kế hoạch BVMT/Đánh giá tác động môi trường
• Giấy phép đấu nối nước thải (5 Bản sao y công chứng)
• Hóa đơn nước 3 tháng gần nhất (3 Bản photo)
• Hóa đơn điện 3 tháng gần nhất (3 Bản photo)
• Sổ theo dõi lưu lượng xả thải (3 Bản photto)
• Hồ sơ thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải (3 Bản photto)
• Bản vẽ mặt bằng tổng thể (3 Bản photto)
• Bản vẽ cấp nước (3 Bản photto)
• Bản vẽ thoát nước mưa (3 Bản photto)
• Bản vẽ thoát nước thải (3 Bản photto)
• Sơ đồ vị trí xả thải (3 Bản photto)
• Bản vẽ sơ đồ hệ thống xử lý nước thải (3 Bản photto)
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp (5 Bản sao y công chứng)
• Ý kiến môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải ( 3 bản photo công chứng)

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI:

• Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
• Thu thập mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của cơ sở, doanh nghiệp, công ty và mang đến phòng thí nghiệm phân tích kỹ.
• Phân tích, đánh giá , phân tích nguồn nước tại cơ sở, doanh nghiệp, công ty.
• Mô tả hệ thống xử lý xả nước thải vào nguồn nước
• Tổng hợp , hoàn thành báo cáo xin cấp giấy phép xả thải
• Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

6. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP XẢ THẢI :

• Nhỏ hơn 20m3/ ngày.đêm: nộp Phòng TNMT
• Lớn hơn 20m3/ ngày.đêm và nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm : nộp Sở Tài Nguyên và Môi Trường
• Đối với những cơ sở xả chất thải vào nguồn nước đạt lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cấp giấy phép xả thải .

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết Giấy phép xả thải tại đây

Giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải
Giấy phép xả thải
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt