1. Thời điểm xin gia hạn Gia hạn giấy phép xả thải:

• Căn cứ vào thời hạn của Gia hạn giấy phép xả thải được cấp.
• Nộp trước thời điểm Gia hạn giấy phép xả thải hết hạn ít nhất 90 ngày.

2. Căn cứ gia hạn Gia hạn giấy phép xả thải

• Luật Tài nguyên nước năm 2012 ngày 21/6/2012;
• Điều 22, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ
• Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Trình tự thực hiện hồ sơ xin gia hạn Gia hạn giấy phép xả thải

• Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
• Bước 2: Nộp hồ sơ tại trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở Tài Nguyên và môi trường trước khi Gia hạn giấy phép xả thải hết hạn 90 ngày. Hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được xem xét trong 20 ngày làm việc.
• Bước 3: Nhận quyết định gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

4. Hồ sơ cần thiết để gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

• Giấy phép kinh doanh (Bản sao y công chứng)
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà (bản sao y công chứng)
• Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
• Bản vẽ cấp nước. Bản vẽ thoát nước mưa. Bản vẽ thoát nước thải
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp

5. Thẩm định và phê duyệt gia hạn Gia hạn giấy phép xả thải

• Nhỏ hơn 20m3/ ngày.đêm: nộp Phòng TNMT
• Lớn hơn 20m3/ ngày.đêm và nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm : nộp Sở Tài Nguyên và Môi Trường
• Đối với những cơ sở xả chất thải vào nguồn nước đạt lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cấp Gia hạn giấy phép xả thải.

6. Thời gian hoàn thành gia hạn Gia hạn giấy phép xả thải

• Thời hạn hoàn thành Hồ sơ xin gia hạn Gia hạn giấy phép xả thải là: 30 ngày làm việc.

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết Gia hạn giấy phép xả thải tại đây

Gia hạn giấy phép xả thải

Gia hạn giấy phép xả thải

Gia hạn giấy phép xả thải

Gia hạn giấy phép xả thải
Gia hạn giấy phép xả thải
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt