HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẠNG SƠN 200 M3

1. Bể thu gom hệ thống xử lý nước thải

- Nước thải từ nhà máy theo đường ống dẫn tập trung về Bể thu gom.
- Bể thu gom: là nơi tập trung toàn bộ lượng nước thải sản xuất và sinh hoạt của Công ty.

2. Bể điều hòa 3 nắp hệ thống xử lý nước thải

- Nước thải từ hố thu gom sẽ được bơm sang bể điều hòa 3 nắp.
- Bể điều hòa có 3 nắp: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý ở công đoạn sau, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải.

3. Bể Anoxic hệ thống xử lý nước thải

- Nước thải từ bể điều hòa sẽ chảy tràn sang 2 bể Anoxic.
- Bể Anoxic: là bể sinh học thiếu khí, có nhiệm vụ xử lý N trong nước thải, trong bể Anoxic sẽ diễn ra quá trình khử nitrat và nitrat hóa trong điều kiện thiếu oxy, ngoài ra bể còn có khả năng xử lý P.
- Bể anoxic có hai máy khuấy hoạt động liên tục giúp khuấy trộn đều nước, giúp quá trình xử lý nito, amoni tốt hơn.

4. Bể sinh học hệ thống xử lý nước thải

- Nước thải từ bể Anoxic sẽ chảy tràn qua bể sinh học 3 nắp.
- Tại bể sinh học, vi sinh vật hiếu khí sẽ sử dụng oxy được tạo ra từ các đĩa thổi khí để oxy hóa các hợp chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải. Nước thải sau khi qua bể sinh học sẽ giảm đáng kể nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ.
- Lượng bùn từ bể sinh học một phần được bơm tuần hoàn về bể Anoxic để đảm bảo mật độ vi sinh trong bể. Còn bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn.

5. Bể màng MBR hệ thống xử lý nước thải

- Nước thải từ bể sinh học 3 nắp sẽ chảy tràn sang bể MBR
- Bể MBR là bể lọc sinh học bằng màng, nước thải được thấm xuyên qua màng lọc. Qua màng này, nước sạch sẽ được lọc ra trong khi các tạp chất rắn, chất hữu cơ, vô cơ… đều bị giữ lại. Khi màng bẩn sẽ dùng bơm rửa màng.

6. Bể chứa nước sạch hệ thống xử lý nước thải

- Nước sau xử lý sẽ được bơm qua bể chứa nước sạch.
- Tại bể chứa nước sạch, nước thải tiếp tục được bơm định lượng châm chlorine vào đường ống nhằm khử mầm bệnh vi sinh, coliform có trong nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường, đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

7. Bể chứa bùn hệ thống xử lý nước thải

- Cuối cùng, Bùn dư từ bể Anoxic và bể sinh học sẽ được bơm về bể chứa bùn

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI tại đây

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt