Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố thông tin về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường và ngày đăng ký cuối cùng tham dự của Ngân hàng cổ phần Á Châu (mã: ACB - HNX). Theo đó, 19/10 sẽ là ngày nhà băng chốt danh sách tham dự.

Ngân hàng ACB cho biết, mục đích tổ chức buổi đại hội bất thường này là để bàn về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cùng những vấn đề liên quan khác. Mỗi cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền biểu quyết. Tuy nhiên, Ngân hàng ACB vẫn chưa thông báo về ngày giờ, cũng như địa điểm tiến hành đại hội.

Trước đó, nhà băng này đã trải qua đợt tái cơ cấu nhân sự cấp cao. Ban điều hành ACB đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Giá khỏi vị trí Chủ tịch, nhân sự còn lại cũng từ chức Phó chủ tịch, bao gồm ông Trịnh Kim Quang và ông Lê Vũ Kỳ.

Hồi tháng 8, ông Lý Xuân Hải cũng xin miễn nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT do liên quan tới một số sai phạm kinh tế. Hiện ông Trần Hùng Huy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Minh Toàn điều hành nhà băng trên cương vị Tổng giám đốc ngân hàng.

Theo Vnexpress

Tin tức liên quan