Kể từ 18h hôm nay 11/11, giá xăng và dầu ma zút bán lẻ trong nước giảm đồng loạt điều chỉnh giảm 500 đồng/lít (kg). Đồng thời, Quỹ Bình ổn được tạm ngừng sử dụng đối với diezel và dầu hỏa.

Giá xăng giảm 500 đồng/lít.
Giá xăng giảm 500 đồng/lít.
 
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất thực hiện giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu ma zút trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu.
 
Cụ thể: Xăng giảm 500 đồng/lít, theo đó, xăng A92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít; Dầu ma zút giảm 500 đồng/kg, cụ thể dầu ma zút 3,5 S từ 18.650 đồng/kg xuống còn 18.150 đồng/kg.
 
Giá bán các chủng loại xăng, dầu ma zút khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.
 
Đồng thời, Bộ Tài chính ngừng sử Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đối với mặt hàng dầu diezel từ 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; mặt hàng dầu hỏa từ 500 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít.
 
Việc điều chỉnh giảm giá bán các chủng loại xăng và dầu ma zút trong nước và ngừng sử dụng Quỹ BOG đối với dầu diezel và dầu hoả 18h ngày 11/11/2012. 

Tin tức liên quan