Nếu chưa cơ cấu nợ, trích lập đủ dự phòng xử lý nợ xấu, các ngân hàng sẽ không được tăng lương, thưởng cán bộ, cấp quản lý, điều hành. Ngoài ra, các cổ đông có thể không được chia cổ tức nếu làm sai quy định.

 

ngan-hang-9-aq500-4370-1385718084.jpg

Nếu không hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định, các nhà băng sẽ không được tăng lương cũng như trả cổ tức. Ảnh: Anh Quân.

 

Ngày 29/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình ra chỉ đạo về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro. Theo đó, các ngân hàng phải tiết giảm chi phí hoạt động bằng mọi cách. Ngoài ra, các nhà băng sẽ không được tăng lương, thưởng cho cán bộ, đặc biệt là cấp quản lý điều hành cũng như không tạm ứng cổ tức của tài khóa 2013 nếu chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. Không chỉ vậy, các đơn vị sẽ phải thực hiện phân loại nợ và cơ cấu nợ đúng quy định. 

 

Ngoại trừ các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần có vốn chi phối của nhà nước, các tổ chức tín dụng đều phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.

 

Đây không phải lần đầu tiên Thống đốc ra quy định "thép" trong việc chia cổ tức, trả lương, thưởng với toàn hệ thống. Năm ngoái, để siết lại kỷ cương cũng như tạo nguồn tự xử lý nợ xấu, ông cũng cấm các nhà băng tăng lương, thưởng khi chưa trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định. Tài khóa 2012, hàng loạt nhà băng công bố kế hoạch trả cổ tức khá muộn cũng một phần do phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện.

 

Năm 2012, lợi nhuận cũng như lương, thưởng của nhiều đơn vị sụt giảm mạnh vì các nhà băng phải trích lập dự phòng đầy đủ hơn theo quy định.

 

Theo: Vnexpress

 

Tin tức liên quan