Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2014

Tổng cục Thống kê ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm nay ước tăng 5,98% - cao nhất kể từ năm 2011.
Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2014

Nguồn: VNEXPRESS.NET

Tin tức liên quan