19 thủ thuật nâng cấp máy tính | 2009-04-10

theo thời gian sử dụng, máy tính sẽ ngày càng chạy chậm hơn. tài nguyên mất dần mà không rõ nguyên nhân… xin giới

thiệu v19 thủ thuật giúp cải thiện và nâng cấp máy tính.

1 - windows hỗ trợ hai công cụ khá mạnh để “dọn dẹp” rác trong máy tính, đó là disk cleanup và disk defragmenter. bạn nên thường

xuyên chạy hai chương trình này để máy mình được “gọn gàng” hơn.

theo lời khuyên của những chuyên gia, bạn nên chạy disk cleanup (với lệnh start > run, gõ cleanmgr rồi nhấn enter ) trước để xóa

hết rác trong máy. sau đó, bạn cho chạy disk defragmenter (với lệnh start > run, gõ dfrg.msc rồi nhấn enter) dồn file và xóa các

“khoảng trống” để lại khi các file rác bị xóa, giúp tăng dung lượng ổ đĩa cho máy. tuy nhiên, vẫn còn những file ẩn bị “thải” ra sau khi

chạy chương trình dồn đĩa, do đó bạn cần chạy disk cleanup một lần nữa để xóa sạch chúng.

ngoài ra, để thuận tiện cho việc sử dụng,bạn nên đưa icon của disk cleanup và disk defragmenter: vào màn hình desktop, vào my

computer > local disk ( c       > windows > system32, tìm đến hai file cleanmgr , và dfrg , click chuột phải chọn sent to > desktop. như

vậy là từ nay, bạn chỉ cần gõ chuột lên icon của chúng là được.

Tin tức liên quan