Cách khắc phục mới :

1: Gõ " chrome://plugins/ " vào trình duyệt





2: Disable cái thứ 1 và cái thứ 3





Vậy là xong .. bây giờ vào trong nghe nhạc không còn bắt link tự động mà vẫn hiện Download audio from this page

Tin tức liên quan