Thông tin đăng tải trên website Kiểm toán Nhà nước cho biết, theo kế hoạch, cơ quan này sẽ kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, các ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc.

Theo đó, mới đây, cơ quan này đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013 sau khi được phía Thanh tra Chính phủ gửi ý kiến tham gia bằng văn bản về dự thảo kiểm toán. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Lê Hoàng Quân đã thông tin một số nội dung khái quát về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013 trên cơ sở định hướng, chiến lược của ngành và một số yêu cầu  trọng tâm, trọng điểm của Quốc hội. 

Theo đó, dự kiến trong năm 2013, Kiểm toán Nhà nước sẽ giảm đầu mối kiểm toán so với năm 2012 nhưng chú trọng tăng về quy mô để tập trung cho chất lượng kiểm toán, đặc biệt chú trọng công tác kiểm toán tổng hợp.

Một số nội dung kiểm toán được lồng ghép vào có công tác quản lý và sử dụng đất đai, bất động sản, phát triển nhà và đô thị; khai thác, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản. 

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cũng cho hay, trong năm tới, cơ quan này sẽ tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình phục vụ cho quản lý, điều hành tái cấu trúc đầu tư công. 

Đồng thời, tập trung kiểm toán các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. 

Trong đó, sẽ kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, các ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đề nghị của đại diện Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cần sớm cung cấp kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2013 để hai bên cùng rà soát trước khi có buổi làm việc tiếp theo.

Trước đó, theo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, phía Kiểm toán đã bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm 2013, điều chỉnh giảm số đầu mối dự kiến trong kế hoạch kiểm toán từ 152 đầu mối xuống còn 130 đầu mối.

Theo quy trình xây dựng kế hoạch, việc tham khảo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ - những cơ quan có cùng chức năng thanh - nhằm tránh chồng chéo.Theo dantri

Tin tức liên quan