Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai một loạt các giải pháp điều hành về tài chính - NSNN, qua đó đã  đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Công tác quản lý, điều hành giá cả cũng góp phần tích cực trong việc thực hiện kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường.

Công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cứu trợ cho nhân dân ở những vùng

bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo

Tổng hợp việc triển khai các đề án xây dựng chính sách trong 8 tháng đầu năm và tháng 8/2012:

(1) Trong 8 tháng đầu năm 2012, đã hoàn thành và trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 66 đề án; riêng trong tháng 8 đã hoàn thành 09 đề án.

(2) Trong phạm vi thẩm quyền của Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm đã ban hành 136 Thông tư, Thông tư liên tịch; riêng tháng 8/2012, Bộ đã ký ban hành 17 Thông tư. Ban hành Quyết định trong 8 tháng là 1.728; riêng trong tháng 8 là 267 Quyết định.

Tình hình triển khai các nhiệm vụ tài chính - ngân sách thực hiện các Nghị quyết 01/NQ-CP và số 13/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 8/2012:

2.1 Các giải pháp đã thực hiện:

(1) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 5/9/2012 về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN những tháng cuối năm 2012 nhằm đảm bảo hoàn thành và chủ động điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN theo dự toán được duyệt, giữ tỷ lệ bội chi NSNN năm 2012 Quốc hội quyết định, đáp ứng các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

(2) Triển khai hướng dẫn Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” Bộ Tài chính đã có công văn số 10800/BTC-TCDN ngày 10/8/2012 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện

(3) Tổ chức hội nghị tọa đàm với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trao đổi khó khăn vướng mắc nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp.

(4) Phối hợp với Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với giá thị trường thế giới.

 (5) Ban hành công văn số 10330/BTC-PC ngày 02/8/2012 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; công văn số 10220/BTC-QLBH ngày 31/7/2012 gửi các doanh nghiệp về việc triển khai Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

2.2 Về triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NĐ-CP:

Trong gần 3 tháng qua, cùng với hệ thống các giải pháp khác (tiền tệ, thương mại...), các giải pháp tài chính - NSNN đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến bước đầu trong nền kinh tế, đáng chú ý là tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước (Quý I tăng 4%, Quý II tăng 4,66%, dự kiến Quý III tăng 5,5 – 5,6%; 9 tháng tăng khoảng 4,8 -4,9%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng dần qua các tháng; kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức cao; cho thấy các giải pháp quyết liệt của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

2.3 Về thực hiện chính sách tài khóa:

- Thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 45.020 tỷ đồng, luỹ kế thu 8 tháng đạt 447.000 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2011.

- Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 70.990 tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đầu năm ước 571.545 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2011.

- Trong tháng 8, việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ rất thuận lợi, kết quả huy động đạt 23.687,5 tỷ đồng, gấp 8,4 lần so với kỳ báo cáo tháng 7, lãi suất trúng thầu giảm dần. Luỹ kế huy động vốn từ đầu năm đến thời điểm báo cáo (15/8/2012) đạt 88.609,15 tỷ đồng bằng 73,8% kế hoạch huy động đã điều chỉnh của năm 2012.

- Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến tháng báo cáo, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 295.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (riêng tháng 8/2012 giải ngân ước đạt 35.000 tỷ đồng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã từ chối thanh toán với số tiền khoảng trên 411 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

2.4 Về công tác quản lý giá cả, ổn định thị trường:

- Chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong tháng 8/2012 tăng 0,63% so với tháng 7/2012, sau 2 tháng liên tiếp có chỉ số giá giảm (tháng 6 giảm 0,26%, tháng 7 giảm 0,29%).Trước tình hình đó, ngày 17/8/2012, Bộ Tài chính ban hành công văn số 11116 /BTC-QLG về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn, ban hành Thông báo số 351/TB-BTC ngày 23/8/2012 về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, ban hành công văn số 11342/BTC-QLG ngày 23/8/2012 yêu cầu Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau không đăng ký tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

- Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan khác thực hiện điều chỉnh giá bán đối với các mặt hàng Nhà nước còn kiểm soát giá trực tiếp, như:

+ Giá xăng dầu: Trong tháng 8/2012, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã điều chỉnh mức giá bán lẻ xăng A92 tăng thêm 650 đồng/lít, đưa giá xăng lên mức 23.650 đồng/lít. Các loại dầu tăng khoảng từ 300-450 đồng/lít,kg.

+ Giá than: từ 10/8/2012, một số loại than cho các hộ nhỏ lẻ tiếp tục được TKV đăng ký giảm từ 6-12% do giá than xuất khẩu giảm.

Giá LPG: do giá dầu thô thế giới tăng tại thời điểm cuối tháng 7/2012 và nguồn cung bị hạn chế trước ảnh hưởng của tình hình chính trị căng thẳng tại Trung Đông và Syria, từ ngày 01/8/2012, giá nhập khẩu LPG tăng 177,5 USD/T (29,7%) so với tháng 7/2012, giá LPG trong nước tăng từ 51.000-54.000 đồng/bình 12 kg.

2.5 Thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội:

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chian sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2012 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đến hết tháng 8/2012, NSTW đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương 725 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; 342 tỷ đồng để hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT; 6.284 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương năm 2012... Bên cạnh đó, đã xuất cấp 37.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 374 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo

Tin tức liên quan