Đối với cá nhân, nghị định quy định miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập tính thuế làm căn cứ xác định việc miễn thuế là thu nhập tính thuế bình quân tháng của cá nhân thực nhận trong năm 2012.

Đối với khối doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012.

Doanh nghiệp được giảm thuế là đơn vị (kể cả HTX, không bao gồm đơn vị sự nghiệp) đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định của Nghị định 56/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối tượng được giảm thuế gồm cả doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến, như nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc đối tượng được giảm thuế nêu trên là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì số lao động làm căn cứ xác định công ty mẹ thuộc đối tượng giảm thuế không bao gồm số lao động của công ty con.

Nghị định 60 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2012.Theo tongcucthue

Tin tức liên quan