CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUY ĐỊNH:

NGUYÊN TẮC:

  • “Không VGM, Hàng không được đưa lên tàu”: Một container không có xác nhận trọng lượng từ người gửi hàng(shipper) thì sẽ không được phép cho lên tàu
  • Các cảng giám sát việc thực hiện công ước SOLAS, từ chối container vào cảng nếu VGM không được cung cấp

VGM LÀ CÁI GÌ?

VGM là tổng trọng lượng của container chứa hàng bao gồm trọng lượng hàng hóa, các vật liệu giằng buộc hàng và vỏ container. Công ước SOLAS chỉ ra hai phương thức để tính VGM

  • Phương thứ thứ nhất: Cân(Weighting): Sử dụng thiết bị cân tiêu chuẩn, người gửi hàng(shipper) hay bên thứ 3 ủy quyền bởi người gửi hàng(shipper) cân container đã chứa hàng và đóng seal

VGM-METHOD1

  • Phương thức thứ hai: Tính toán(Calcutating): Người gửi hàng hoặc bên thứ 3 được ủy quyền cân tất cả kiện, các sản phẩm hàng hóa, pallet, các vật liệu để chèn lót hàng hóa. Tổng giá trị trên và trọng lượng vỏ container là VGM. Tuy nhiên phương thức này cần phải được xác nhận và thông qua bởi một tổ chức có thẩm quyền của nhà nước.

VGM-METHOD-2

Trong trường hợp container có khối lượng vượt quá mức quy định cho phép, thì container sẽ không được đưa lên tàu ngay cả khi có VGM

ĐỐI TƯỢNG

Trách nhiệm trong việc thực hiện và lập VGM của một container chứa hàng là người gửi hàng(shipper) trên vận đơn của hãng tàu(the Ocean Carrier Bill of Lading)

Người gửi hàng có trách nhiệm cung cấp VGM đến hãng tàu hay tại cảng theo đúng quy định của SOLAS

THỜI GIAN

Yêu cầu mới của SOLAS sẽ thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2016

VGM Cut off time(hạn trình VGM cho hãng tàu hay cảng) sẽ được xác định trên booking confirmed.

Tin tức liên quan