Surrendered Bill of Lading – Vận đơn đã nộp tại cảng bốc hàng(Port of Loading): Khi chủ hàng(Shipper) yêu cầu Surrendered B/L có nghĩa là họ gửi yêu cầu của mình đến hãng tàu(Shipping Lines) hay Công ty giao nhận(Forwarder) yêu cầu trả hàng(release cargo) cho người nhận hàng(cnee) mà không cần B/L gốc nộp tại cảng đến(Port of Discharge). Trong trường hợp này bill gốc sẽ được thu hồi và hãng tàu hay công ty giao nhận sẽ làm một điện giao hàng -Telex Release yêu cầu văn phòng và đại lý của họ ở cảng đến trả hàng cho người nhận hàng(cnee) mà không cần vận đơn gốc.

Như vậy Surrendered B/L phát sinh khi đã phát hành B/L gốc(Original) cho chủ hàng(Shipper) và hình thức này chỉ áp dụng cho B/L đích danh(Straight B/L).

Khái niệm Surrendered B/L đi kèm với khái niệm điện giao hàng(Telex Release), đơn giản là phương thức truyền tin của hãng tàu hay công ty

Đây là máy telex giúp gửi Telex Release

Đây là máy telex giúp gửi Telex Release

giao nhận tại cảng bốc hàng đến văn phòng hay đại lý của họ tại cảng dỡ hàng rằng vận đơn gốc đã nộp tại cảng đến và yêu cầu trả hàng(release) cho người nhận hàng(cnee).

Ngày này Telex Release được gửi bằng Fax/Email nhưng tên gọi vẫn duy trì như cách nó thực hiện ở thời điểm ban đầu

Lý do vì sao chủ hàng(shipper) sử dụng Surrendered B/L:

  1. Người gửi hàng(shipper) và người nhận hàng(cnee) có mối quan hệ tốt, có thể là các chi nhánh của nhau. Nên không cần phải sự dụng B/L gốc
  2. Một vài trường hợp người gửi hàng(shipper) không gửi B/L gốc kịp cho người nhận hàng(cnee) trong khi hàng hóa đã đến cảng dỡ hàng thì họ sẽ yêu cầu hãng tàu hay công ty giao nhận làm Telex release để tránh các chi phí phát sinh.

Khi yêu cầu làm Surrendered B/L thì phát sinh chi phí, thường gọi là Telex Fee mà hãng tàu hay công ty giao nhận thu lại chủ hàng(shipper) khi họ yêu cầu.

Một khái niệm khác đó là Seaway B/L: Là vận đơn mà hãng tàu phát hành cho khách hàng của mình khi họ thanh toán các chi phí cho lô hàng. Một Seaway B/L là một chứng từ không thể chuyển nhượng được và không phát hành một bản gốc nào và không phải chứng từ sở hữu hàng hóa(Document of Title to the goods). Seaway B/L thường dùng cho các giao dịch phi thương mại, giữa các công ty con trong một tập đoàn hay các giao dịch không liên quan đến L/C. Trả hàng khi sử dụng Seaway B/L được gọi là Express Release.

Seaway B/L có thể không phải mất chi phí như Telex Release, tuy nhiên một số  hãng tàu quy định thời gian thanh toán sau khi tàu chạy mới áp dụng Seaway B/L không mất phí.

Tuy nhiên một số quốc gia họ quy định không được sử dụng Seaway trong vận chuyển hàng hóa.

Như vậy, ta thấy sự khác biệt giữa Surrendered B/L và Seaway B/L nằm ở chỗ là Surrendered phát hành một bộ B/L gốc và sau đó thu hồi lại, trong khi Seaway B/L thì không.

Surrendered B/L là hình thức để trả hàng(release cargo) thay vì trình B/L gốc, Telex Release là phương thức để thực hiện Surrendered B/L. Trong khi đó Seaway B/L thì không phát hành một bộ B/L gốc nào và Express Release là phương thức thực hiện. Seaway B/L không bao giờ được coi là chứng từ sở hữu hàng hóa(Document of Title to the goods), còn vận đơn gốc(Original B/L) thì có, nhưng Original yêu cầu Surrendered B/L cũng không bao giờ được coi là chứng từ sở hữu hàng hóa(Document of Title to the goods). 

Tin tức liên quan