A. Thuê tàu chợ (Liner Charter)

  1. Khái niệm về thuê tàu chợ

– Tàu chợ (Liner) là tàu chở hàng chạy thường xuyên trên một tuyến đường nhất định, ghé vào các cảng quy định theo một lịch trình định trước.

– Thuê tàu chợ (Booking Shipping Space) là việc chủ hàng liên hệ với chủ tàu hoặc đại lý của chủ tàu yêu cầu dành chỗ trên tàu để chuyên chở hàng hóa từ cảng này đến cảng khác.

  1. Đặc điểm

– Là những tàu chở hàng bách hoá, tốc độ tương đối nhanh, 18-20 hải lý/giờ.

– Có trang thiết bị xếp dỡ riêng.

– Chạy giữa các cảng theo một lịch trình công bố trước.

– Quan hệ của chủ tàu và chủ hàng được điều chỉnh bởi Vận đơn đường biển (Bill of Lading).

– Điều kiện, điều khoản chuyên chở được in sẵn trên vận đơn.

– Cước phí tàu chợ thường bao gồm cả chi phí xếp dỡ, được tính theo biểu cước (Tariff) của hãng tàu.

– Chủ tàu là người chuyên chở, chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

* Ưu điểm:

–  Số lượng hàng gửi không hạn chế.

–  Thủ tục Gửi – Nhận hàng đơn giản.

–  Biểu cước ổn định.

–  Chủ động.

* Nhược điểm:

–  Cước cao.

–  Chủ hàng không được thỏa thuận các điều kiện chuyên chở.

–  Thời gian vận chuyển lâu.

Phí cước cao và thời gian vận chuyển lâu luôn là những trở ngại lớn gây khó khăn khi thuê tàu chợ.

  1. Trình tự các bước tiến hành thuê tàu chợ:

(1) Chủ hàng tự tìm tàu hoặc thông qua người môi giới tìm tàu để vận chuyển hàng hóa.

(2) Người môi giới tìm được tàu, gửi giấy lưu cước tàu chợ (Liner booking note).

(3) Người môi giới với chủ tàu thỏa thuận một số điều khoản chủ yếu trong xếp dỡ và vận chuyển.

(4) Người môi giới thông báo cho chủ hàng kết quả lưu cước.

(5) Chủ hàng đón lịch tàu để vận chuyển hàng hóa ra cảng giao lên tàu.

(6) Chủ tàu hay đại diện của chủ tàu cấp cho chủ hàng vận đơn theo yêu cầu của chủ hàng.

B. Thuê tàu chuyến (Voyage Chartering)

  1. Khái niệm

–  Tàu chuyến là tàu chuyên chở hàng hóa giữa hai hay nhiều cảng theo yêu cầu của chủ

hàng trên cơ sở hợp đồng thuê tàu.

–  Thuê tàu chuyến là việc chủ hàng liên hệ với chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu yêu cầu

thuê lại toàn bộ con tàu để chuyên chở hàng hóa theo yêu cầu của mình.

  1. Đặc điểm

– Chạy theo yêu cầu của chủ hàng.

– Thường vận chuyển đầy tàu 1 hoặc vài loại hàng có khối lượng lớn, tính chất hàng tương đối

thuần nhất.

– Tàu thường không có trang thiết bị xếp dỡ riêng.

– Quan hệ của chủ hàng và chủ tàu được điều chỉnh bởi Hợp đồng thuê tàu chuyến (Voyage

Charter – C/P).

– Quan hệ giữa người chuyên chở và người cầm vận đơn được điều chỉnh bỏi Vận đơn đường

biển (B/L).

– Người thuê tàu có thể thỏa thuận, mặc cả về các điều kiện chuyên chở và giá cước trong hợp

đồng thuê tàu.

– Giá cước có thể bao gồm chi phí xếp dỡ hoặc không do thỏa thuận của hai bên.

– Người chuyên chở có thể là chủ tàu hoặc người thuê tàu.

* Ưu điểm

– Chủ hàng có thể chủ động trong việc lựa chọn thời gian và cảng xếp hàng.

– Giá cước thuê tàu thấp hơn so với cước tàu chợ.

– Có thể thỏa thuận mọi điều khoản trong hợp đồng.

– Tốc độ chuyên chở hàng hóa nhanh.

* Nhược điểm:

– Không kinh tế khi chở lượng hàng nhỏ.

– Kỹ thuật và nghiệp vụ thuê tàu phức tạp.

– Giá cước biến động.

  1. Các hình thức thuê tàu chuyến

– Thuê chuyến một (Single Trip) – chủ hàng thuê tàu chở hàng từ một cảng đến cảng khác. Hợp đồng chấm dứt khi việc dỡ hàng tại cảng đến đã hoàn thành.

– Thuê chuyến khứ hồi (Round Trip) – thuê tàu chở hàng đến một cảng rồi chở hàng khác từ cảng đó về cảng khởi hành.

– Thuê chuyến liên tục (Consecutive Voyage) – thuê tàu chở hàng từ một cảng này đên cảng khác nhiều chuyến liên tiếp nhau.

– Thuê chuyến khứ hồi liên tục – tức là chủ hàng thuê tàu chuyến chở hàng liên tục cả hai chiều.

– Thuê khoán – chủ hàng căn cứ vào nhu cầu chuyên chở của hàng hóa để khoán cho tàu vận chuyển trong thời gian nhất định.

– Thuê chuyến định hạn.

Các hình thức thuê tàu chuyến

  1. Trình tự

(1) Người thuê tàu thông qua môi giới yêu cầu thuê tàu để vận chuyển hàng hóa.

(2) Người môi giới chào tàu: trên cơ sở thông tin về hàng hóa, người môi giới tìm tàu và giới thiệu cho chủ hàng tàu phù hợp.

(3) Người môi giới đàm phán với chủ tàu về các điều khoản của hợp đồng thuê tàu như điều kiện

chuyên chở, chi phí xếp dỡ, chi phí, vị trí tàu, thời gian đến cảng…

(4) Người môi giới liên hệ với chủ hàng để chủ hàng chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng thuê tàu.

(5) Ký kết hợp đồng.

(6) Người thuê tàu đưa hàng ra cảng để xếp lên tàu.

(7) Chủ tàu hoặc đại lý của tàu cấp vận đơn. Vận đơn này được gọi là vận đơn theo hợp đồng thuê tàu.

Tổng hợp


Tin tức liên quan