Đây là đề nghị được đưa ra khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ở phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 12/9.

Một trong số ít các nội dung được Chính phủ đề xuất sửa đổi tại dự án luật là kỳ tính thuế.
 
Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là theo lần chuyển nhượng hoặc theo năm, trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế. 

Chính phủ cho rằng, quy định này dẫn đến bất cập là trường hợp thị trường sụt giảm, nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ nhưng do không đăng ký phương pháp tính thuế từ đầu năm theo quy định nên dù lỗ vẫn phải nộp thuế theo mức 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng. 

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư được lựa chọn phương pháp tính thuế, dự thảo luật sửa đổi theo hướng bỏ cụm từ “trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế” tại điểm c khoản 1 điều 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, có ý kiến trong Thường trực Ủy ban này cho rằng, không nên thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư và kinh doanh chứng khoán nhằm khuyến khích hoạt động này, nhất là khi kinh doanh chứng khoán đang gặp khó khăn nhằm phát triển thị trường chứng khoán thành một kênh huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban lại thấy cần thiết phải thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán vì, về nguyên tắc, có thu nhập từ kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như mọi khoản thu nhập khác. 

Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay, không chỉ kinh doanh chứng khoán gặp khó khăn mà hầu hết các lĩnh vực kinh doanh khác cũng đang gặp nhiều trở ngại. Để đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân trong kinh doanh chứng khoán, đề nghị thay đổi hình thức thu thuế, không sử dụng cách tính 0,1% giá trị giao dịch như hiện nay, ông Hiển nhấn mạnh.

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự án luật là việc tính thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được sửa đổi theo hướng quy định tính thuế đối với mọi khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định cụ thể về chuyển nhượng bất động sản và loại trừ đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cũng tại dự án luật, để thuận lợi cho người nộp thuế và giảm khối lượng quyết toán thuế không cần thiết, Chính phủ cũng trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi theo hướng bỏ quy định cá nhân phải quyết toán đối với mọi khoản thu nhập, cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của Chính phủ.

Tin tức liên quan