Cơ hội nào cho bài toán phân phối hàng tiêu dùng Việt?