Quang Cảnh và Doãn Hiếu tâm sự chuyện gia đình: 
- Vợ mình cứ như cái điện thoại di động ấy. 
- Cô ấy mảnh mai thế cơ à?
- Không, nhưng cứ hết tiền là lầm lì chả nói năng gì.