quăng tiền giấy xuống. Người đi qua thấy lạ liền thắc mắc . - Ông đang làm gì thế? - Tôi đánh rơi một đồng xu xuống cống. - Nhưng sao ông lại ném thêm tiền xuống nữa? - Tôi không muốn người ta nói rằng tôi chui xuống cống chỉ vì một đồng xu.