Bản gốc (oringinal):

 

1. Recommendation letter_Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền: 02 set_02 bản. One for taking DO, one for doing customs clearance_ Một bản dùng để lấy lệnh giao hàng tại Hãng tàu( forwarder), một bản dùng để làm hải quan.

 

 2. Bill of Lading_Vận đơn đường biển: 01 set_01 bản nếu điều kiện nhận hàng là phải giao vận đơn gốc.

 

3. Certificate of Oringinal_Giấy chứng nhận xuất xứ nếu là CO form D hoặc E: 01 set_01 bản.

 

4. Invoice_Hoá đơn thương mại: 01 set_01 bản.

 

5. Packing list_Bảng kê chi tiết hàng hoá: 01 set_01 bản.

 

6. Import customs declaration_Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: 02 set_02 bản. One for Customs officer storage, one being kept for customer_ Một bản hải quan giữ “Bản lưu hải quan:, một bản trả lại khách hàng “Bản lưu người khai hải quan”.

 

7. Detailed declaration on duty & tax calculation_Tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu: 02 set_02 bản. One for Customs officer storage, one being kept for customer_ Một bản hải quan giữ, một bản trả lại khách hàng.

 

8. Supplement of import customs declaration_ Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu: 02 set_02 bản nếu số hàng hóa khai quá 3 mặt hàng. One for Customs officer storage, one being kept for customer_ Một bản hải quan giữ, một bản trả lại khách hàng.

 

9. Supplement of detailed declaration on duty & tax calculation_ Phụ lục tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu_02 set_02 bản nếu số hàng hóa khai tính thuế quá 8 mặt hàng. One for Customs officer storage, one being kept for customer_ Một bản hải quan giữ, một bản trả lại khách hàng.

 

10. Original document owed paper_Công văn nợ bộ chứng từ gốc: 01 set_01 bản nếu chưa nhận được invoice, packing list gốc từ phía nước ngoài(người gửi hàng).

 

Bản sao y với dấu của công ty( Copy with company stamped) :

 

1. Contract_Hợp đồng kinh tế: 01 set_01 bản.

2. Invoice_Hoá đơn thương mại: 01 set_01 bản.

3. Packing list_Bảng kê chi tiết hàng hoá: 01 set_01 bản.

4. Company license_Giấy phép kinh doanh: 01 set_01 bản.

5. Tax code register_Đăng ký Mã số thuế: 01 set_01 bản.

 

****Lưu ý: Đối với các loại hàng hóa thực phẩm: bánh, kẹo, đồ uống bia rượu, thuốc tây dạng nước..., khách hàng cần phải chuẩn bị thêm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Bộ y tế( Cục an toàn vệ sinh thực phẩm) để tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Sở y tế Hải Phòng số 21 Lê Đại Hành (Trung tâm y tế dự phòng).

 

*Some surcharges you may pay in advance_Một số phụ phí cần phải ứng trước tiền để làm thủ tục Hải quan.

 

Nếu là hàng container:

 

DO_Phí phát lệnh giao hàng, THC_Phí làm hàng tại Cảng, Cleaning_Vệ sinh cont, Documentary or handling_Phí chứng từ( if DO issued place is a forwarder)_Nếu nơi phát lệnh là forwarder

Lift on/off_Phí nâng hạ

Lift for inspection (if cargo must be inspected)_Phí nâng kiểm nếu là hàng phải kiểm hóa

Demurrage is normally charged from the fifth or seventh since arrival_Phí lưu cont thường được

tính qua ngày thứ năm hoặc ngày thứ 7 kể từ ngày Tàu cập cảng.

 

Nếu là hàng lẻ:

 

DO_Phí phát lệnh giao hàng, THC_Phí làm hàng tại Cảng, CFS_ Phí bến bãi, Documentary or

handling_Phí chứng từ( if DO issued place is a forwarder)_ Nếu nơi phát lệnh là forwarder, Lift on/off_ Phí xếp dỡ Storage_Phí lưu kho được tính kể từ ngày hàng được đưa vào kho