- Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào? Tèo nhanh nhảu giơ tay: - Thưa cô, phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm, ta đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài. Kết thúc buổi học, Tèo được cầm tấm “vé” mời gặp riêng phụ huynh với thành tích trả lời quá “xuất sắc” vừa qua.