Ø Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn.

Ø Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống quá nội tâm.

Ø Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ quá nhạy cảm với cuộc sống.

Ø Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm quen.

Đừng ghét tui bởi vì tui luôn bên cạnh bạn khi bạn cần.