Tại một ký trúc xá sinh viên, một chàng vừa tỉnh dậy ngồi khóc hu hu, một người hỏi: "Ủa, sao mày khóc?" - Tao nằm mơ thấy tao đang ăn mì. - Ăn mì thì sao mà sao mày khóc? - Nhưng thức dậy tao thấy dây giày của tao mất tiêu! - !!!!!