Một ông già đi xe đạp hỏi cô gái. - Từ đây đến Hà Nội cách bao xa nhỉ. Cô gái: Cụ hỏi đường bộ hay đường chim bay? - Tôi hỏi đường "Chim đi xe đạp"