Trước tiết thao giảng vật lý, cô Tâm dặn cả lớp: Cô Tâm: khi thầy hỏi là tất cả phải giơ tay hết nhe. đứa nào không biết thì co ngón tay lại. HS: dạ! Trong tiết thao giảng, có 10 giáo viên khác đến dự. cô Tâm đặt câu hỏi: Tại sao chiếc xe chuyển động được? Cả lớp đều giơ tay. Cô Tâm: à, lớp ta hôm nay giỏi quá. vậy Bu em nói cho các bạn biết xem nào. Bu: dạ thưa cô, em co mà!