Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.0
 • Posted: 25/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 168

Đây là tài liệu chính thức được chia sẻ từ Tổng Cục Thuế. Các bạn tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK 3.0 tại đây hoặc tại đây nhé! Các bạn tải phần mềm HTKK 3.0 tại đây hoặc tại đây nhé! Các bạn tải Bộ...


Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân
 • Posted: 25/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 167

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập


Chây ì thuế quá 3 tháng phải chịu lãi phạt 25%

Chây ì thuế quá 3 tháng phải chịu lãi phạt 25%
 • Posted: 22/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 166

Cơ quan soạn thảo Luật Quản lý thuế đề xuất sửa đổi mức phạt chậm nộp thuế quá 3 tháng lên mức 0,07% một ngày, tương đương 25,5% một năm. Mức phạt cho thời gian dưới 90 ngày vẫn là 0,05% như hiện hành.


Xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Posted: 22/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 165

Xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các nước và tác động


Chính thức triển khai việc miễn thuế thu nhập cá nhân 2012

Chính thức triển khai việc miễn thuế thu nhập cá nhân 2012
 • Posted: 22/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 164

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 60 quy định chi tiết thi hành quyết định miễn, giảm thuế 6 tháng cuối năm để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân theo Nghị quyết số 29 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2012).


Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực trong tháng 05/2015

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực trong tháng 05/2015
 • Posted: 21/07/2015 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 357

Sau đây là những chính sách nổi bật về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 05/2015:


Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • Posted: 27/10/2014 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 231

Theo Tổng cục Thuế, thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế của người nộp thuế (NNT) được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (đối với loại thuế thực hiện quyết toán thuế) mà NNT thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế.


Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công
 • Posted: 20/11/2013 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 197

Mẫu bảng chấm công


Biên bản hủy hóa đơn GTGT

Biên bản hủy hóa đơn GTGT
 • Posted: 09/11/2013 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 174

Biên bản hủy hóa đơn GTGT


Cách kiểm tra số liệu trên bảng cân đối phát sinh

Cách kiểm tra số liệu trên bảng cân đối phát sinh
 • Posted: 09/11/2013 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 159

Cách kiểm tra số liệu trên bảng cân đối phát sinh