Sự khác biệt giữa Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Sự khác biệt giữa Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
 • Posted: 07/09/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 148

Sự khác biệt giữa Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC


Mô tả công việc của kế toán trưởng

Mô tả công việc của kế toán trưởng
 • Posted: 01/09/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 147

Mô tả công việc của kế toán trưởng


Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước.

Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước.
 • Posted: 25/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 146

Nhiều năm gần đây, người ta hay nói đến tính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực công việc, coi đó như là một phẩm chất cao nhất cần đạt tới. Trong môi trường làm việc năng động, hiện đại ...


Mọi con đường dẫn tới kế toán theo giá trị hợp lý

Mọi con đường dẫn tới kế toán theo giá trị hợp lý
 • Posted: 25/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 145

Chỉ nhắc đến cụm từ này cũng đủ để rộ lên tin đồn và lời bàn tán trong giới tài chinh kinh tế, đặc biệt trong kỷ nguyên về khủng hoảng tín dụng toàn cầu chưa từng có trong lịch sử kể từ cuộc khủng hoảng cho vay và tiết kiệm vào thập niên 1990


Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN

Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN
 • Posted: 25/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 144

Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 – thuế thu nhập doanh nghiệp


Các nghiệp vụ kế toán cần hết sức chú ý

Các nghiệp vụ kế toán cần hết sức chú ý
 • Posted: 25/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 143

Các ứng viên là Giảng viên các trường ĐH hoặc Kế toán trưởng các công ty và tập đoàn lớn với mức thu nhập trên 10.000.000 đồng/tháng và rất tự tin. Tỷ lệ phỏng vấn tạm chấp nhận được là dưới 10%


Cục thuế thành phố Hà Nội - Hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế qua mạng Internet

Cục thuế thành phố Hà Nội - Hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế qua mạng Internet
 • Posted: 22/08/2012 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 142

Thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, hiện đại hoá (HĐH) thu nộp ngân sách, hướng tới điện tử hoá trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhằm giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính bảo mật và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN)


Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015
 • Posted: 06/08/2015 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 141

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành


‘Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng’ - bài học từ Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc

‘Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng’ - bài học từ Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc
 • Posted: 06/08/2015 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 140

Kiểm toán Quốc gia (KTQG) Trung quốc được đánh giá là cơ quan kiểm toán có thế mạnh về kiểm toán trách nhiệm kinh tế; Kiểm toán phát hiện nhằm phòng, chống tham nhũng. Trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, KTQG Trung Quốc đã tích lũy được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này.


Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) chính thức trình Quốc hội

Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) chính thức trình Quốc hội
 • Posted: 27/10/2014 -
 • By: VZSoft -
 • Xem: 139

Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) chính thức trình Quốc hội