icon Giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, cafe, karaoke, bida, bar, trà sữa

Dịch vụ bảng giá phần mềm quản lý nhà hàng, cafe

Express

$Free

Không giới hạn thời gian

Hỗ trợ miễn phí

50 Mã hàng

25 Bàn

Quản lý nhập xuất tồn kho

Quản lý thu chi

Báo cáo doanh số bán hàng

Chi tiết

Standard

$2,5Triệu

Bản quyền vĩnh viễn

Quản lý khách hàng

Quản lý thẻ vip, chương trình KM

Quản lý thu chi sỗ quỹ

Báo cáo tổng hợp chi tiết bán hàng

Phân tích bán hàng đa chiều

Quản lý hàng khuyến mãi

Quản lý hàng bán trả lại

Chi tiết

Most Popular

Professional

$4,5Triệu

Bản quyền vĩnh viễn

Quản lý giá bán theo nhiều tiêu chí

Định lương, nhập xuất tồn kho

Quản lý thu chi sỗ quỹ

Báo cáo phân tích bán hàng

Quản lý hàng KM, Thẻ vip

Quản lý công nợ phải thu phải trả

Phân tích báo cáo chi tiết, tổng hợp

Chi tiết

Enterrise

$Liên hệ

Bản quyền vĩnh viễn

Q.Lý khách hàng thẻ vip, Hàng KM

Quản lý nhập xuất tồn kho

Quản lý thu chi sỗ quỹ

Quản lý công nợ phải thu phải trả

T.Hợp C.Tiết các báo cáo quản trị

Cổ đông, hợp đồng, tổng hợp

Liên kết với dữ liệu kế toán

Thiết kế theo đặc thù riêng

Chi tiết

icon Hỗ trợ

Trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng gặp vấn đề gì cần hỗ trợ hãy liên hệ (hỗ trợ miễn phí)

  • Support:0938.525.991 (Mr.Long)
  • Support: 0906.976.709 (Mr.Quốc)
  • Support:0931.136.810 (Mr.Trọng)
  • Support: 0911.562.204 (Mr.Hải)
  • Email: vzsoft2010@gmail.com

Sản phẩm Phần mềm nhà hàng, cafe, karaoke, bida