Phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

Phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ Cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm công tác quản trị nhân sự. Với chức năng sâu rộng, giải pháp linh hoạt có khả năng tùy biến theo đặc thù của từng đơn vị doanh nghiệp..
Phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ giúp cho doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn trong công tác quản lý nhân sự tiền lương.

1. Các tính năng nổi bật phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

phan mem quan ly nhan su gia re

*) Quản lý lưu vết lịch sử hồ sơ nhân sự, diễn biến quá trình công tác, quá trình nâng lương, thông tin chế độ, phép năm…
*) Tự động kéo dữ liệu chấm công, chia tách tự động khung giờ ca ngày, ca đêm, tăng ca đêm, tính toán làm tròn, thời gian tăng ca, thời gian đi muộn về sớm…
*) Tính lương tự động- khép kín: Cho phép người dùng có thể tự khai báo, thay đổi công thức tính lương linh động đơn giản như Excel.
*) Cho phép tạo nhiều bảng công, bảng lương theo yêu cầu đặc thù doanh nghiệp
*) Cung cấp nhiều tiện ích cảnh báo nhắc nhở qua Email, Cảnh báo chuông: Hết hạn hợp đồng, hết hạn Workpermit, cảnh báo vi phạm đi muộn về sớm…
*) Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty.

2. Các phân hệ phần mềm quản lý nhân sự đơn giản

*) Hệ thống nhân sự.
*) Hệ thống bảo hiểm nhân sự.
*) Hệ thống chấm công.
*) Hệ thống tính lương nhân sự.
*) Hệ thống quản trị.
*) Cổng thông tin nhân sự.

3. Hệ thống nhân sự - phần mềm quản lý nhân sự đơn giản

phan mem quan ly nhan su gia re

3.1 Quản lý hồ sơ nhân viên

*) Sơ yếu lý lịch , lao động người nước ngoài, thông tin cá nhân, thông tin công việc, thân nhân, hồ sơ cần nộp
*) Thông tin pháp lý: Sổ bảo hiểm, tài khoản cá nhân, hợp đồng, hộ chiếu, thị thực, giấy phép lao động.
*) Phúc lợi: Nhóm tính lương, lương cơ bản, lương chức danh, phụ cấp, thu nhập khác, khấu trừ khác, trung tâm chi phí
*) Quá trình làm việc: nghỉ phép, nghỉ bù, bổ nhiệm - điều chuyển, nhật ký công tác, công việc thực hiện , dự án tham gia, kinh nghiệm trước đây.
*) Kiến thức Chuyên nghành đào tạo, chứng chỉ, đào tạo, khen thưởng, kỹ luât
*) Sức khỏe hoạt động : Thẻ BHYT, tai nạn lao động, khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp, danh hiệu được phong.

3.2 Quản lý sơ đồ tổ chức công ty

*) Quản lý cơ cấu tổ chức đa cấp không giới hạn
*) Xem sơ đồ tổ chức theo dạng hình cây, quản lý số lượng nhân viên từng bộ phận
*) Quản lý cơ cấu nội bộ

3.3 Quản lý bản mô tả công việc

*) Phân nhóm chức danh - vị trí công việc , thông tin, chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm
*) Tiêu chuẩn chứng chỉ, đào tạo, bằng cấp, kinh nghiệm vị trí làm việc
*) Chỉ tiêu năng suất, chỉ tiêu năng lực , chính sách phúc lợi cho vị trí công việc, chế độ phúc lợi

3.4 Quản lý nghỉ phép

*) Phân nhóm đối tượng phép năm – loại lao động, chế độ nghỉ phép theo năm theo tháng
*) Tính phép tiêu chuẩn : phép tồn, phép năm ngoài chuyển sang, phép thâm niên,…
*) Chỉ tiêu năng suất, chỉ tiêu năng lực , chính sách phúc lợi cho vị trí công việc, chế độ phúc lợi
*) Quản lý ngày nghỉ - đang ký phép
*) Ngày nghỉ tuần : nghỉ cố định t7, cn , nghỉ bất kỳ

4. Hệ thống bảo hiểm phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

 phan mem quan ly nhan su gia re

*) Bảo hiểm – thiết lập tổng quỹ lương cho toàn công ty hoặc phòng ban
*) Điều chỉnh bảo hiểm xã hội cho từng đợt từng kỳ trong năm.
*) Gia hạn thẻ khám chữa bệnh.

*) Trích nộp bảo hiểm xã hội trong kỳ

- Danh sách trích nộp trong tháng
- Lao động tăng mới
- Lao động trả thẻ kịp thời
- Lao động nhân viên trả thẻ không kip thời hạn
- Lao động nhân viên không trả thẻ
- Lao động giảm do nghỉ thai sản, ốm đau, nghỉ việc riêng
- Lao động điều chỉnh mức đóng tăng
- Lao động điều chỉnh mức đóng giảm

5. Hệ thống chấm công phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

 phan mem quan ly nhan su gia re

*) Tích hợp đa dạng máy chấm công.
*) Lấy số liệu công tự động từ máy chấm công.
*) Import dữ liệu công từ máy chấm công.
*) Quy định tính công: ngày lẻ, ngày nghỉ, công đi trể về sơm, công tăng ca, công bù.
*) Nhận diện vân tay theo máy, theo ca tự động.
*) San công làm thiếu, san công làm thừa.
*) Khóa dữ liệu chấm công theo kỳ , phòng ban bộ phận.

6. Hệ thống Tính lương phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

 phan mem quan ly nhan su gia re

*) Định nghĩa các dạng phụ cấp linh hoạt đa dạng công thức, theo ngày, theo tháng, theo công.
*) Định nghĩa các thu nhập khác linh hoạt đa dạng công thức, theo ngày, theo tháng, theo công.
*) Định nghĩa bảng lương theo từng đơn vị, thiết kế phiếu lương, tự động gửi email phiếu lương cho nhân viên

7. Cổng dịch vụ nhân viên phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

phan mem quan ly nhan su gia re

*) Đăng ký ngày nghỉ (nghỉ phép, nghỉ bù, nghì chế độ, nghỉ thai sản…).
*) Xét duyệt ngày nghỉ (nghỉ phép, nghỉ bù, nghì chế độ, nghỉ thai sản…).
*) Xem thông tin cá nhân, chỉnh sửa thông tin .
*) Xem phiếu lương .

8. Liên hệ tư vấn phần mềm quản lý nhân sự giá rẻ

0983.545.060 (Mr.Cường) – 0938. 525.991 (Mr.Hải)