BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM

- Công ty môi trường Divaco với nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập ĐTM và lập báo cáo hoàn thành ĐTM xin chia sẽ với doanh nghiệp về hồ sơ như sau:

1. Báo cáo hoàn thành ĐTM là gì?

- Báo cáo hoàn thành ĐTM là Báo cáo trình bày kết quả vận hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường trên cơ sở nội dung chủ dự án cam kết trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt cùng các quyết định thay đổi khác nếu có để nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

2. Vì sao chủ dự án cần lập báo cáo hoàn thành ĐTM?

- Hoàn thành thủ tục pháp lý cần thiết về môi trường
- Xác nhận việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường như nội dung đã cam kết trong báo cáo ĐTM góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

3. Căn cứ pháp lý quy định về báo cáo hoàn thành ĐTM

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.
- Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29 tháng 05 năm 2015, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành ĐTM

- Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

5. Nội dung báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

- Nội dung của báo cáo trình bày các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng bao gồm:
+ Công trình thu gom, xử lý nước thải;
+ Công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn;
+ Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại;
+ Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác cũng như kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

6. Thẩm định và phê duyệt

- Bộ Tài Nguyên Môi Trường đối với trường hợp thuộc cấp Bộ quy định tại phụ lục III của nghị định 18/2015/NĐ-CP.
- Sở Tài Nguyên Môi Trường đối với các Báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc Hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp Sở quy định tại phụ lục II của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

7. Thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành ĐTM

- Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ khi lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.
- Công ty Môi trường Divaco là đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp, mang đến quý doanh nghiệp dịch vụ uy tín, hiệu quả và chất lượng.

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết báo cáo hoàn thành ĐTM tại đây

Báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành ĐTM
Báo cáo hoàn thành ĐTM
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt