Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối khi có thay đổi về đăng ký giá phải gửi hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) bằng một trong hai hình thức là thư điện tử (phải có chữ ký điện tử), hoặc qua fax, đồng thời phải gọi điện thoại tới Cục Quản lý giá để xác nhận thời gian gửi và nhận hồ sơ.

Công văn của Bộ còn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối kịp thời công khai thông tin về giá sau mỗi lần điều chỉnh giá bán LPG, đặc biệt là giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng thống nhất trong toàn hệ thống tổng đại lý, đại lý và cửa hàng kinh doanh LPG trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện niêm yết giá theo quy định.

Trước đó, theo Bộ Tài chính, đến ngày 2/10 đã có 5/5 doanh nghiệp kinh doanh khí hoá lỏng đầu mối thuộc diện phải đăng ký giá đã gửi hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá theo hình thức bản fax. Theo đó, giá bán gas trong nước được điều chỉnh tăng từ 13.500 đồng/kg đến 16.590 đồng/kg, tùy từng nhãn hiệu.

Cục Quản lý giá cho biết, mức điều chỉnh của các doanh nghiệp từ 1/10 so với tính toán của Bộ Tài chính (16.296 đồng/bình) là cơ bản phù hợp với tình hình giá trên thế giới.

* Bộ Tài chính vừa có văn bản chấn chỉnh những sai phạm của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (PVGas North) do thực hiện chưa đúng việc đăng ký giá bán gas. Theo đó, ngày 2/10 Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận được hồ sơ đăng ký giá bán gas của PVGas North. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ đăng ký giá của PVGas North cho thấy ngày thực hiện điều chỉnh giá bán của công ty này là 1/10 trong khi ngày công văn đăng ký giá là 2/10.

Như vậy, PVGas North thực hiện đăng ký giá bán sau khi đã điều chỉnh giá bán, vi phạm quy định về đăng ký giá tại Thông tư số 122/2010/TT-Bộ Tài chính, Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính và Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính.

Tin tức liên quan