may-jpg-1350027563-1350027567_480x0.jpg
Bộ đồ DJ với phần mềm tích hợp iPad.
  
may-1-jpg-1350027563-1350027567_480x0.jp
Bạn có thể thử chỉnh nhạc, loa phía sau cho âm thanh như trên sàn nhảy. Sản phẩm có giá gần 3 triệu đồng.
  
may-2-jpg-1350027563-1350027567_480x0.jp
Máy chơi game với iPad. Phụ kiện này được bán gần 2,5 triệu đồng.
  
may-3-jpg-1350027563-1350027567_480x0.jp
Đàn cho iPhone với giá hơn 2,8 triệu đồng.
  
may-4-jpg-1350027563-1350027567_480x0.jp
Thùng loa cho iPad.
 

Tin tức liên quan