Sau đây là bài kiểm tra đầu tiên dành cho nhân viên kế toán thuế và kế toán trưởng. Nếu trả lời sai từ 2 ý trở lên, bạn nên cho nghỉ.

02kk Các nghiệp vụ Kế toán cần hết sức chú ý

Bước 1: Yêu cầu kế toán lấy tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (mẫu 02kk) và yêu cầu kế toán giải thích các vấn đề sau:

1. Thời hạn làm báo cáo thuế TNCN là theo tháng hay theo quý? Hạn nộp như thế nào?
Câu hỏi này hầu hết ứng viên trả lời tháng hoặc quý. Theo quy định thì doanh nghiệp phải làm theo tháng hoặc quý, cách xác định theo ý 2 và 3.

2. Khi nào thì làm theo tháng, khi nào thì làm theo quý?
Câu trả lời đúng: Làm theo tháng nếu số tiền thuế khấu trừ mỗi tháng lớn hơn hoặc bằng 5 triệu đồng và làm theo quý trong trường hợp còn lại.

3. Vậy đơn vị chúng ta có tháng lớn hơn 5tr, có tháng nhỏ hơn 5tr thì làm như thế nào?
Câu trả lời đúng: Phải căn cứ vào tờ khai thuế đầu tiên của năm, ví dụ: Tháng 1 tôi khấu trừ 3tr thì tôi xác định làm theo quý, vậy cả năm tôi làm theo quý. Ngược lại nếu tháng 1 tôi xác định làm theo tháng thì các tháng sau nếu có phát sinh trên 5tr thì vẫn phải làm theo tháng.

KIMI Bình luận: 80% ứng viên ứng tuyển vào vị trí Giảng viên trả lời sai câu hỏi này. Ứng viên hiện đang là giảng viên các trường ĐH/CĐ danh tiếng thì khoảng 95% trả lời sai vì không đi làm thực tế.

Bước 2: Yêu cầu Kế toán lấy tờ khai thuế TNCN (02KK) và yêu cầu giải thích rõ chỉ tiêu số 22 và 23. (Xem hình)
Chỉ tiêu [22]: Tổng số cá nhân cư trú:
Chỉ tiêu [23]: Tổng số cá nhân không cư trú:
Trên 90% ứng viên trả lời:
-       Cá nhân cư trú là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trên 183 ngày. Vậy sẽ kê vào chỉ tiêu 22 số nhân viên là số cá nhân cư trú, chỉ tiêu số 23 là số cá nhân không cư trú.

Hỏi tiếp:
Công ty có 10 nhân viên là người Việt Nam, có hợp đồng lao động trên 3 tháng thì kê vào chỉ tiêu 22 là 10 người đúng không?
Trên 70% kế toán trưởng trả lời: Đúng tuy nhiên câu trả lời đúng phải là: “Không hẳn”
Để ghi chỉ tiêu 22 và 23 thì phải xem chỉ tiêu 21 – Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế, 21 = 22+23. Vậy 22/23 là Tổng số cá nhân cư trú/không cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế, tức phải bị thu ít nhất 1 đồng tiền thuế mới được ghi vào chỉ tiêu 22 và 23. Đơn vị có 1000 nhân viên, nhưng không ai phải nộp thuế TNCN thì chỉ tiêu 22 và 23 vẫn là 0.

KIMI Bình luận:
Khi tuyển dụng, người tuyển dụng hay căn cứ vào kinh nghiệm, nhưng nếu làm theo kinh nghiệm và không có cơ sở bằng văn bản pháp luật/công văn hướng dẫn thì không có gì đảm bảo.
Nếu kế toán viên của bạn trả lời sai cả 2 câu hỏi trên, hãy yêu cầu Tham gia khẩn cấp khóa học Kê khai thuế do KIMI TRAINING tổ chức hoặc chuẩn bị tiền nộp phạt.
Nếu bạn là kế toán viên và trả lời sai một trong các câu hỏi trên thì nên đi học lại để tránh bị xử phạt về sau.

Tin tức liên quan