TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0

(DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

Đây là tài liệu chính thức được chia sẻ từ Tổng Cục Thuế.

Các bạn tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK 3.0 tại đây hoặc tại đây nhé!

Các bạn tải phần mềm HTKK 3.0 tại đây hoặc tại đây nhé!

Các bạn tải Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 – Update tại đây hoặc tại đây (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0 và 2.5.5 trên cùng một máy tính)

Hiện nay đã có phiên bản mới HTKK 3.1, vui lòng tải tại đây nhé.

Bạn nào cần hỗ trợ cài đặt HTKK 3.1.3 vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng. Hoặc chat với Yahoo tư vấn nghiệp vụ miễn phí của Công ty Phần mềm ThanhAnSoft nha: thanhantas


———

MỤC LỤC TÀI LIỆU:

1.1 Mã vạch 2 chiều
1.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai

1.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng
1.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống
1.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình
1.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng việt có dấu
1.2.5 Hướng dẫn kết nối máy in
1.2.6 Khởi động ứng dụng
1.2.7 Giao diện ứng dụng
1.2.8 Sử dụng hệ thống menu

1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghiệp
1.2.10 Điều khiển nhập dữ liệu
1.2.11 Nhập mới, mở tờ khai thuế
1.2.12 Các chức năng trên màn hình kê khai tờ khai
1.2.13 Kiểm tra và thông báo kê khai sai
1.2.14 Sao lưu dữ liệu
1.2.15 Phục hồi dữ liệu
1.2.16 Kết xuất ra file PDF
1.2.17 Danh mục
1.2.18 Tra cứu tờ khai

2.- ĐẢM BẢO CỦA CƠ QUAN THUẾ

2.1 Bản quyền
2.2 Tính tin cậy
2.3 Bạn cần in tờ khai
2.4 Lưu trữ tờ khai

3.- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI

3.1 Kê khai thông tin chung của doanh nghiệp
3.2 Các quy định và tính năng hỗ trợ hướng dẫn kê khai chung của ứng dụng
3.3 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT
3.3.1 Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01/GTGT
3.3.2 Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT
3.3.3 Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT

3.4 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế TNDN

3.4.1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN
3.4.2 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN
3.4.3 Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN
3.4.4 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ HHĐL mẫu 05/TNDN

3.5 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Thu nhập cá nhân

3.5.1 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Tháng
3.5.2 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Quý
3.5.3 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo tháng
3.5.4 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Quý
3.5.5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý

3.5.6 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng
3.5.7 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng
3.5.8 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Quý
3.5.9 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai)
3.5.10 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS.
3.5.11 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH.
3.5.12 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN.
3.5.13 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN.
3.5.14 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN

3.6 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tài nguyên

3.6.1 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN
3.6.2 Tờ khai Quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 03/TAIN

3.7 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt 98

3.7.1 Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB 98

3.8 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Nhà thầu

3.8.1 Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

3.9 Hướng dẫn thực hiện chức năng tạo các mẫu Ấn chỉ

3.9.1Thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/AC
3.9.2 Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn– Mẫu BC01/AC
3.9.3 Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn– Mẫu BC21/AC
3.9.4 Thông báo kết quả hủy hóa đơn– Mẫu TB03/AC
3.9.5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn– Mẫu BC26/AC

3.10 Hướng dẫn thực hiện chức năng lập báo cáo tài chính

3.10.1 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

3.10.2 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC
3.10.3 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN
3.10.4 Lập Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC

Tin tức liên quan