Một Container Owner đơn giản là công ty SỞ HỮU container, dùng để cung cấp cho nhiều đối tượng khách hàng của mình. Một Container Owner không chỉ là một hãng tàu như Maersk Line mà còn là những công ty cho thuê container(leasecos)  như CAI International .

the-sea-giant-mv-maersk-mc-kinney-moller-is-the-worlds-largest-container-shipNhững công ty như Maersk Line, họ có đội tàu chở container(fleet of containers) và dùng vận chuyển hàng hóa dựa vào nhu cầu của khách hàng của họ trên toàn cầu. Tuy nhiên không một hãng tàu có thể hoạt động chỉ dựa vào đội tàu của họ và cũng thường xuyên thuê container từ leasecos dựa vào nhu cầu thực tế yêu cầu.

Các công ty như CAI International họ sản xuất các container và mục đích là cho các hãng tàu thuê trên toàn thế giới.

Các hãng tàu hoạt động dựa vào các container mình sỡ hữu và các container đi thuê lại từ leasecos. Các hãng tàu thường cung cấp dịch vụ cho hầu như các cảng trên toàn thế giới, tuy nhiên có thể họ thiếu container tại một địa điểm nhất định hoặc là thiếu các loại container đặc biệt(Flat Racks, Open Tops) tại một điạ điểm, đó là nơi các công ty sở hữu container or leasecos như Triton, CAI, Florens cung cấp dịch vụ của mình.

Các leasecos có thể cung cấp dịch vụ ngắn hạn, dài hạn dựa vào nhu cầu của hãng tàu.

Bên cạnh đó một số hãng tàu nhỏ cũng có thể chỉ đi thuê container và không sở hữu container nào bời vì họ không muốn phải bỏ chi phí để sở hữu, duy trì hay chi phí di chuyển container(relocation)…

Tin tức liên quan