19 ĐIỀU CỨU VỚT CUỘC ĐỜI BẠN TRƯỚC TUỔI 30

1. Quá mong muốn một điều gì đó sẽ làm khổ bản thân

2. Càng ít càng nhiều

3. Rắc rối là một phần của cuộc sống

4. “Theo tình, tình chạy”

5. Chia sẻ những chuyện không vui sẽ tăng tình thân!

6. Hãy giỏi những thứ có thể dùng được

7. Làm những gì bạn tin ngay cả khi không ai có thể làm

8. Điều bạn tập trung là điều bạn muốn

9. Mạng xã hội là một “xã hội không hoạt động”

10. Tiền bạc chính là thứ để đổi lấy giá trị

11. Một cuộc sống có mục đích là một cuộc sống hoàn mỹ

12. Lãnh đạo nghĩa là bạn phải sống như một hình mẫu

13. Kỹ năng và tài năng là hai thứ khác biệt

14. Thiết lập mục tiêu không có nghĩa là Đạt được mục tiêu

15. Hãy lập danh sách “Should-Do-List” thay vì “To-Do-List”

16. Cho để nhận

17. Đáp án của mọi câu hỏi đều nằm trong tự nhiên

18. Vinh hoa phú quý chỉ là phù du

19. Hãy sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn!

Sưu tầm