Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày.

Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?”

Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ.

Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.

Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.